SS | destek@abanozmedya.com | Trabzonloading

NEDEN ARGE MERKEZİ ?

Gelişen dünyada bilginin, teknolojinin ve ürünlerin hızlı bir şekilde hareket edebilme yeteneğine kavuşması rekabet zorunluluğunu doğurmuştur. Bilginin önemi ve değeri giderek artmış, yenilikçilik ve farklılık yaratma en önemli rekabet unsurlarından biri haline gelmiştir. İlerleyen süreçte, bilim, teknoloji ve sanayi alanındaki gelişmeler ile bilgiye dayalı üretim, büyümenin temel belirleyici gücü olmaya devam edecektir. Küresel rekabete uyum sağlanabilmesi yolunda Ar-Ge ve yenilikçilik en önemli politika araçları olarak yerini almıştır.

Günümüzde bilgiyi kullanarak kalkınmak ve üretmek gelecek için önem arz etmektedir. Ülkemizin rekabetçi konuma ulaşabilmesi için özel sektörün verimlilik düzeylerinin yukarıya taşınması, katma değerli üretimin artırılması gerekmektedir.

Üretim ve ihracatımızın yüksek katma değerli, rekabetçi ve teknolojik yoğun bir yapıya kavuşması için yapısal bir dönüşüm ihtiyacı bulunmaktadır. Bu dönüşüm, sanayi sektörünün, küresel değer halkasındaki konumu açısından da önem taşımaktadır.

Özel sektörün Ar-Ge faaliyeti gerçekleştirerek bilgiye dayalı üretim yapması ve üretimini ticarileştirerek markalaşabilmesi rekabet gücünün ve ekonomik büyümenin devamı için büyük öneme sahiptir. Bu modelin hayata geçirilebilmesi için özellikle özel sektörün Ar-Ge’ ye yatırım yapması gerekmektedir. Ar-Ge çalışmalarında ana unsur özel sektör olmalıdır. Türkiye’ de yenilikçilik ekosisteminin geliştirilmesinin uygulama araçlarından biri özel sektör AR-GE merkezleridir.

Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri; Ar-Ge, teknoloji ve insan kaynaklarına yapılan yatırımların, teknolojik gelişmişlik, yüksek rekabet gücü ve yüksek refah seviyesi olarak geri döndüğü anlayışıyla hazırlanan 5746 sayılı Kanun kapsamında faaliyet göstermektedir. Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin organizasyon yapısı içerisinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, devlet tarafından çeşitli teşvik ve muafiyetlerle donatılmış bu birimler gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetleriyle mikro düzeyde şirket için verimlilik ve karlılık artışının sağlanmasına makro düzeyde ise ihtiyaç duyulan dönüşümün sağlanmasına katkıda bulunmaktadırlar.

Bu kapsamda 5746 sayılı Kanun ile yenilikçiliğe odaklanmış, nitelikli istihdamı gelişmiş, katma değeri yüksek ürünler üreten, verimliliği ve rekabet gücü yüksek bir ekonomik ortamın oluşturulması sağlanarak; ülkemizin, uluslararası rekabet gücünün artırılması, yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi ve dünyadaki gelişmelere uygun bir sanayi altyapısının oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde, Ar-Ge merkezlerinde geliştirilen ürün ve hizmetler bir taraftan firmaya fayda sağlarken diğer taraftan da ülkemize katkı sağlamaktadır.