SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading

ARGE MERKEZLERİ

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişte bilimsel ve teknolojik ilerlemenin önemi bugün küresel düzeyde kendini göstermektedir. Bu bağlamda, bilime, teknolojiye, Ar-Ge ve yeniliğe kaynak ayıran firmaların gerek sosyal ve ekonomik refah sağlama gerekse küresel söz hakkı elde etme açısından diğer firmalara göre daha üstün konumda oldukları görünmektedir. Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin kurulması, sürdürülebilmesi, ülkelerin teknoloji ve yeniliğe dayalı kapasitelerinin geliştirilmesine dolayısıyla kalkınmaya büyük katkı sağlamaktadır.

Sanayiye yenilik ve refah getiren Ar-Ge Merkezleri’nin il dağılımına bakıldığında, 608 Ar-Ge Merkezi ile “İstanbul” başta gelmektedir. Ar-Ge Merkezlerinin İstanbul-Konya-Bursa-Kocaeli illerinde yoğun olarak bulunmasının en büyük sebebi ülke sanayisinin büyük bir kısmının bu bölgelerde bulunmasından kaynaklanmaktadır.

Çolakoğlu ARGE Merkezi hem il bazında hem sektör bazında Bölgenin ilk AR-GE Merkezi unvanını halen korumaktadır.

Faaliyette Olan Ar-Ge Merkezi Sayısı 1.236
Toplam Personel Sayısı (Destek Personeli Dahil) 65.130
-Lisans (%56) 37.831
-Yüksek Lisans (%20) 11.868
-Doktora ve Üstü 1.084

Proje Sayısı (Tamamlanan + Devam Eden)

60.067

Patent Sayısı

24.380

-Tescil

7.046

-Başvuru

17.332

Ar-Ge Merkezi Olan Yabancı/Yabancı Ortaklı Firma Sayısı

208

ARGE MERKEZLERİN SEKTÖR BAZINDA DAĞILIMI

Ar-Ge Merkezleri’nin sektörel dağılımına bakıldığında, 181 Ar-Ge Merkezi ile “Makine ve Teçhizat İmalatı” sektörü başta gelmektedir. Bu sektörü, 131 Ar-Ge Merkezi ile “Otomotiv Yan Sanayi”, 112 Ar-Ge Merkezi ile “Yazılım”, 79 Ar-Ge Merkezi ile “Bilişim, Bilgi ve İletişim Teknolojileri”, 77 Ar-Ge Merkezi ile “Elektrik –Elektronik”, 75 Ar-Ge Merkezi ile “Tekstil” ve 72 Ar-Ge Merkezi ile “Kimya” sektörleri takip etmektedir. 1236 Ar-Ge Merkezi, toplamda 44 sektörde hizmet vermektedir.

AR-GE MERKEZLERİNİN İL BAZINDA DAĞILIMI

1 İstanbul 424
2 Kocaeli 126
3 Bursa 129
4 Ankara 117
5 İzmir 93
6 Tekirdağ 50
7 Manisa 53
8 Konya 25
9 Eskişehir 21
10 Antalya 18
11 Sakarya 22
12 Kayseri 13
13 Mersin 12
14 Adana 12
15 Kütahya 9
16 Gaziantep 11
17 Düzce 9
18 Kahramanmaraş 12
19 Aydın 10
20 Denizli 13
21 Balıkesir 11
22 Bilecik 6
23 Karaman 2
24 Ordu 2
25 Burdur 1
26 Yalova 4
27 Kırklareli 5
28 Adıyaman 1
29 Niğde 2
30 Samsun 3
31 Uşak 4
32 Osmaniye 3
33 Çorum 2
34 Hatay 2
35 Amasya 1
36 Bolu 3
37 Çanakkale 2
38 Afyonkasahisar 1
39 Edirne 1
40 Elazığ 2
41 Erzincan 2
42 Aksaray 2
43 Malatya 4
44 Sivas 3
45 TRABZON 2
46 Zonguldak 1
47 Çankırı 1
48 Diyarbakır 1
49 Isparta 1
50 Karabük 1
51 Muğla 1
52 Şanlıurfa 1