SS | destek@abanozmedya.com | Trabzonloading

ARGE MERKEZLERİ

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişte bilimsel ve teknolojik ilerlemenin önemi bugün küresel düzeyde kendini göstermektedir. Bu bağlamda, bilime, teknolojiye, Ar-Ge ve yeniliğe kaynak ayıran firmaların gerek sosyal ve ekonomik refah sağlama gerekse küresel söz hakkı elde etme açısından diğer firmalara göre daha üstün konumda oldukları görünmektedir. Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin kurulması, sürdürülebilmesi, ülkelerin teknoloji ve yeniliğe dayalı kapasitelerinin geliştirilmesine dolayısıyla kalkınmaya büyük katkı sağlamaktadır.

Sanayiye yenilik ve refah getiren Ar-Ge Merkezleri’nin il dağılımına bakıldığında, 608 Ar-Ge Merkezi ile “İstanbul” başta gelmektedir. Ar-Ge Merkezlerinin İstanbul-Konya-Bursa-Kocaeli illerinde yoğun olarak bulunmasının en büyük sebebi ülke sanayisinin büyük bir kısmının bu bölgelerde bulunmasından kaynaklanmaktadır.

Çolakoğlu ARGE Merkezi hem il bazında hem sektör bazında Bölgenin ilk AR-GE Merkezi unvanını halen korumaktadır.

Faaliyette Olan Ar-Ge Merkezi Sayısı1.236
Toplam Personel Sayısı (Destek Personeli Dahil)65.130
-Lisans (%56)37.831
-Yüksek Lisans (%20)11.868
-Doktora ve Üstü1.084

Proje Sayısı (Tamamlanan + Devam Eden)

60.067

Patent Sayısı

24.380

-Tescil

7.046

-Başvuru

17.332

Ar-Ge Merkezi Olan Yabancı/Yabancı Ortaklı Firma Sayısı

208

ARGE MERKEZLERİN SEKTÖR BAZINDA DAĞILIMI

Ar-Ge Merkezleri’nin sektörel dağılımına bakıldığında, 181 Ar-Ge Merkezi ile “Makine ve Teçhizat İmalatı” sektörü başta gelmektedir. Bu sektörü, 131 Ar-Ge Merkezi ile “Otomotiv Yan Sanayi”, 112 Ar-Ge Merkezi ile “Yazılım”, 79 Ar-Ge Merkezi ile “Bilişim, Bilgi ve İletişim Teknolojileri”, 77 Ar-Ge Merkezi ile “Elektrik –Elektronik”, 75 Ar-Ge Merkezi ile “Tekstil” ve 72 Ar-Ge Merkezi ile “Kimya” sektörleri takip etmektedir. 1236 Ar-Ge Merkezi, toplamda 44 sektörde hizmet vermektedir.

AR-GE MERKEZLERİNİN İL BAZINDA DAĞILIMI

1İstanbul424
2Kocaeli126
3Bursa129
4Ankara117
5İzmir93
6Tekirdağ50
7Manisa53
8Konya25
9Eskişehir21
10Antalya18
11Sakarya22
12Kayseri13
13Mersin12
14Adana12
15Kütahya9
16Gaziantep11
17Düzce9
18Kahramanmaraş12
19Aydın10
20Denizli13
21Balıkesir11
22Bilecik6
23Karaman2
24Ordu2
25Burdur1
26Yalova4
27Kırklareli5
28Adıyaman1
29Niğde2
30Samsun3
31Uşak4
32Osmaniye3
33Çorum2
34Hatay2
35Amasya1
36Bolu3
37Çanakkale2
38Afyonkasahisar1
39Edirne1
40Elazığ2
41Erzincan2
42Aksaray2
43Malatya4
44Sivas3
45TRABZON2
46Zonguldak1
47Çankırı1
48Diyarbakır1
49Isparta1
50Karabük1
51Muğla1
52Şanlıurfa1