Sefa SAKA | sefa.saka@gmail.com | Trabzon loading

ARGE MERKEZLERİ

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişte bilimsel ve teknolojik ilerlemenin önemi bugün küresel düzeyde kendini göstermektedir. Bu bağlamda, bilime, teknolojiye, Ar-Ge ve yeniliğe kaynak ayıran firmaların gerek sosyal ve ekonomik refah sağlama gerekse küresel söz hakkı elde etme açısından diğer firmalara göre daha üstün konumda oldukları gözükmektedir. Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin kurulması, sürdürülebilmesi, ülkelerin teknoloji ve yeniliğe dayalı kapasitelerinin geliştirilmesine dolayısıyla kalkınmaya büyük katkı sağlamaktadır.

Sanayiye yenilik ve refah getiren Ar-Ge Merkezleri’nin il dağılımına bakıldığında, 331 Ar-Ge Merkezi ile “İstanbul” başı çekmektedir. Ar-Ge Merkezlerin İstanbul-Konya-Bursa-Kocaeli illerinde yoğun olarak bulunmasının en büyük sebebi ülke sanayisinin büyük bir kısmının bu bölgelerde bulunmasından kaynaklanmaktadır.

Çolakoğlu ARGE Merkezi hem il bazında hem sektör bazında Bölgenin ilk ve tek ARGE Merkezi unvanını halen korumaktadır.

Faaliyette Olan Ar-Ge Merkezi Sayısı 958
Toplam Personel Sayısı (Destek Personeli Dahil) 52.696
-Lisans (%56) 28.357
-Yüksek Lisans (%20) 9.157
-Doktora ve Üstü 931

Proje Sayısı (Tamamlanan + Devam Eden)

32.688

Patent Sayısı

9.585

-Tescil

2.376

-Başvuru

7.154

Ar-Ge Merkezi Olan Yabancı/Yabancı Ortaklı Firma Sayısı

136

ARGE MERKEZLERİN SEKTÖR BAZINDA DAĞILIMI

Ar-Ge Merkezleri’nin sektörel dağılımına bakıldığında, 134 Ar-Ge Merkezi ile “Makine ve Teçhizat İmalatı” sektörü başı çekmektedir. Bu sektörü, 99 Ar-Ge Merkezi ile “Otomotiv Yan Sanayi”, 86 Ar-Ge Merkezi ile “Yazılım”, 81 Ar-Ge Merkezi ile “Bilişim, Bilgi ve İletişim Teknolojileri”, 60 Ar-Ge Merkezi ile “Tekstil”, 59 Ar-Ge Merkezi ile “Elektrik –Elektronik” ve 56 Ar-Ge Merkezi ile “Kimya” sektörleri takip etmektedir. 942 Ar-Ge Merkezi, toplamda 40 sektörde hizmet vermektedir.

AR-GE MERKEZLERİNİN İL BAZINDA DAĞILIMI

1 İstanbul 331
2 Kocaeli 103
3 Bursa 96
4 Ankara 85
5 İzmir 74
6 Tekirdağ 42
7 Manisa 25
8 Konya 21
9 Eskişehir 18
10 Antalya 15
11 Sakarya 14
12 Kayseri 9
13 Mersin 9
14 Adana 9
15 Kütahya 8
16 Gaziantep 8
17 Düzce 8
18 Kahramanmaraş 8
19 Aydın 8
20 Denizli 7
21 Balıkesir 7
22 Bilecik 4
23 Yalova 4
24 Kırklareli 4
25 Adıyaman 2
26 Niğde 2
27 Samsun 2
28 Uşak 2
29 Osmaniye 2
30 Çorum 2
31 Hatay 2
32 Amasya 1
33 Bolu 1
34 Çanakkale 1
35 Afyonkasahisar 1
36 Edirne 1
37 Elazığ 1
38 Erzincan 1
39 Aksaray 1
40 Malatya 1
41 Sivas 1
42 TRABZON 1
43 Zonguldak 1