SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading

ÇOLAKOĞLU MAKİNA AR-GE MERKEZİ

Ar-Ge Merkezi, bir işletmenin organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan, aynı bina veya aynı yerleşke içinde yer alan birimlerdir.

Çolakoğlu Makina, 27.03.2018‘de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda düzenlenen değerlendirme ve karar toplantısında, Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi(KTÜ TTO) ’nin de aktif olarak desteğiyle birlikte Ar-Ge Merkezi Unvanı ve Ar-Ge Merkezi Belgesi almaya hak kazanmıştır.

Çolakoğlu Makina,sürekli iyileşme, üretimde uluslararası kalite standartlarını yakalama, katma değeri yüksek ve alanında yenilikçi ürünler geliştirme, geliştirdiği ürünleri ihraç etme ve ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlama, sürdürülebilir kalite anlayışı ile sektörün öncü firmalarından biri olma, anlayışıyla hareket ederek bölgemiz adına bir ilke imza atmıştır. Eylül 2017 tarihinde görüşmelerine başlanan Çolakoğlu Ar-Ge Merkezi için KTÜ TTO tarafından fiziki alanın belirlenmesi, Ar-Ge personelinin seçimi, başvuru süreci işlemleri, hakem ve heyet değerlendirmesi aşamalarında firmaya destek verilmiştir. KTÜ TTO, Ar-Ge merkezi kurulumu aşamasında üniversitemiz öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet İTİKi danışman olarak firma ile eşleştirmiş, bütün süreç ilgili hocamızın desteğiyle yürütülmüş ve neticelendirilmiştir. İlerleyen süreçlerde KTÜ, TTO ve diğer değerli hocalarımızla proje süreçleri boyunca işbirlikleri devam edecektir.