SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading

DRY FOG DUST SUPPRESSION SYSTEM

Başlama Tarihi
09-01-2017
Bitirme Tarihi
08-01-2018

Üretim sürecinde malzemelerin taşınması, aktarılması, nakliyesi gibi birçok uygulama sırasında havada ince parçacıklar halinde toz bulutları oluşur. Meydana gelen bu toz bulutları insanlar açısından rahatsız edici ve tehlikeli olmasının yanı sıra çevredeki tesis ve ekipmanlara da zarar verebilir. Bu nedenlerle ortamda oluşan bu tozun bertaraf edilmesi, uzaklaştırılması veya bastırılması gerekmektedir. Dry Fog Dust Suppression System, ultrasonik nozullar aracılığıyla basınçlı hava ve su kullanılarak yapay bir sis oluşturulması, havada asılı halde bulunan tozların, oluşturulan yapay sis içerisindeki su damlacıklarına yapışması ve su damlacıkları tarafından yakalanan bu tozların ağırlaşarak yere çökelmesi prensibine dayanır. Üretim esnasında; Delme, patlatma, kazı, yükleme, taşıma, boşaltma, kırma ve öğütme gibi işlemler toz oluşturan işlemlerin başında gelir.

Tozun İnsanlar Üzerindeki Etkileri;

10µ’ dan daha büyük olan toz taneleri ocak havasında kolayca çökelip problem yaratmazken, bu boyutun altında olanlar havada uzun süre asılı kalabilir ve çalışanlar tarafından solunum yoluyla alınabilir.

5 – 10µ boyutundaki tozlar solunum yollarına girince trakea, bronş ve bronşçuklarda bulunan yukarı doğru hareketli tüycükler tarafından yakalanırlar.

Çapı 0,5µ’dan küçük tozlar alveollere kadar giderler, ancak alveol yüzeylerinde depolanmaya fırsat bulamadan nefes verme havasıyla dışarı atılırlar.

Çapları 0,5 – 5µ arasındaki tozlar tüycükler tarafından tutulamazlar ve alveollere erişirler. Alveollerde depolama riskleri olduğu için en tehlikeli toz grubu bu boyut grubudur. Bu tozlar akciğerlerde çökelerek zamanla akciğer dokusunun tahriş olmasına neden olur.

Sistemin Çalışma Prensibi;

Dry Fog toz bastırma sisteminde, 1 – 10µ boyutlarında havada asılı halde bulunan toz parçacıkları, ultrasonik nozullar vasıtasıyla oluşturulan yapay sis ile sarılması, yapay sis içerisinde bulunan ve toz parçacıklarıyla aynı boyutdaki su damlacıklarının toz partiküllerine yapışması ve toz partiküllerinin yeterince ağırlaşarak çökelmesi şeklinde çalışır. Dry Fog sisteminde kullanılan ultrasonik nozullar sayesinde, su damlacıkları ile toz parçacıklarının en iyi şekilde yapışması sağlanır, su tüketiminin belirli düzeylerde kalması ile su tasarrufu elde edilir, az su kullanılması ile ortamda yoğun çamur oluşumu engellenir ve optimum yapay sis oluşturularak etkin bir toz bastırma gerçekleştirilir.

Otomasyon ve Yazılım;

Dry Fog Dust Suppression System otomasyon panosu IEC standartlarına göre tasarlanmış olup, malzemelerin seçimi, kalite bakımından standart ürünlerden üstün olacak şekilde yapılmıştır. Otomasyon kontrol modülü, HMI Panel, PLC, sinyalizasyon indikatörleri ve ilgili bileşenlerden oluşmaktadır. HMI Panel, kullanıcıya tam sistem kontrolü sağlamasının yanı sıra sistemin basınç değerleri ve sistem hatalarının görüntülenmesini sağlar. Ayrıca HMI Panel üzerinden sisleme yapılacak bölgelerin seçimi yapılmakta ve ihtiyaç olan bölgelerdeki modüllerin birbirinden bağımsız olarak çalışması sağlanmaktadır. Nozullar, su filtresi ve hava filtreleri manuel ve kullanıcı tarafından tanımlanan yazılımsal olarak belirlenen zaman aralıklarında, otomatik olarak temizleme işlemi yapmaktadır.

Sistem otomatik ve manual mod olmak üzere iki modda çalışmaktadır. Otomatik modda, yapılacak uygulamaya göre sensörler vasıtasıyla sisleme yapılacak olan bölgenin devreye girmesi ve devreden çıkması sağlanır. Kullanıcının isteğine göre ayarlanabilen zamanlayıcı sayesinde belirlenen zaman aralıklarında devreye girme, belirli zaman aralıklarında devreden çıkma sağlanır. Manual modda ise HMI Panel üzerinden sistem devreye alınıp yine HMI Panel üzerinden kapatılana kadar sistem devrede kalarak sisleme yapıp toz bulutları bastırılır.

Dry Fog Dust Suppression System ekipmanının Çolakoğlu Makina bünyesinde tasarımı, imalatı ve montajı gerçekleştirilmektedir.

Dry Fog Dust Suppression System Çolakoğlu Makina tarafından her türlü teknik konuda desteklenmektedir.

Teşekkür ederiz…