Sefa SAKA | sefa.saka@gmail.com | Trabzon loading

MINING DOOR

Başlama Tarihi
01-01-2018
Bitirme Tarihi
01-01-2019

MINING DOOR otomatik kapı sistemleri yeraltı maden işletmelerinde galerilerin belli bölgelerine yerleştirilen havanın akış yönünü, hızını ve hava miktarını kontrol etmek amacıyla geliştirilmiş otomatik kapı sistemleridir. Araç ve personel geçişlerini de belli bir plan dahilinde sağlayan sistemlerdir. MINING DOOR otomatik kapı sistemleri Çolakoğlu Ar-Ge Merkezi kapsamında geliştirilmiş bir projedir.

Yeraltı maden işletmelerinde galeri yapılanmalarında havalandırma sistemi ve hava akışlarının kontrol altına alınması önemlidir. Yeraltında çalışma şartlarının uygun kriterlerde olması, maden içi ikliminin dengelenmesi, galeriler boyunca güvenli çalışma bölgelerinin oluşturulması ve doğru planmış bir hava kontrolü MINING DOOR otomatik kapı sistemleri ile sağlanmaktadır. Riski asgari düzeye indirgemek için çoğunlukla galeriler birbirinden bağımsız olacak şekilde MINING DOOR otomatik kapı sistemleri ile bölünmektedir. MINING DOOR otomatik kapı sistemleri sayesinde birbirinden bağımsız hale getirilen galerilerde oluşan hava hareketleri, basınç farkları, yapılan kazı ve patlatma esnasında çıkabilecek zehirli gaz sızıntıları, kirli hava ve gürültü kontrol altına alınabilmektedir. MINING DOOR otomatik kapı sistemleri aynı zamanda yeraltında oluşabilecek yangın tehlikelerine karşı bir avantajdır ve yangına karşı dayanıklı sistemler olarak geliştirilmiştir.

MINING DOOR otomatik kapı sistemleri;

  • Eğimli-eğimsiz her türlü maden galerilerine uygulanabilmektedir,
  • Hidrolik ve pnömatik sistemler olarak tasarlanmaktadır,
  • Yüksek basınca karşı dayanıklıdır,
  • %1 ‘den daha az bir hava kaybı sağlamaktadır,
  • Müşterilerimizin özel istekleri doğrultusunda tasarlanabilmektedir,

MINING DOOR otomatik kapı sistemleri Çolakoğlu Makina tarafından her türlü teknik konuda desteklenmektedir.

Teşekkürler...